Dashboard voor gemeenten

Speciaal voor de berichtgevers en gebruikers van de statistische gegevens omtrent de sociale zekerheid in Nederland is een interactief dashboard ontwikkeld. Hierin wordt ook visueel inzicht gegeven in de meest recente cijfers op gemeenteniveau. U kunt gemeenten met elkaar vergelijken of een gemeente selecteren om deze met het gemiddelde van de grootteklasse te bekijken. In het dashboard staan gegevens over de sociale voorzieningen (bijstandsuitkeringen, bijstandsvorderingen, re-integratie) en enkele sociale verzekeringen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid). Wanneer er nieuwe cijfers beschikbaar komen, wordt het dashboard geactualiseerd. Zo heeft u altijd inzicht in de meest recente cijfers.