Uitbreiding dienstenprijzen

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte

In het kader van de verordening Europese Bedrijfsstatistieken (EBS, voorheen FRIBS) van de Europese Commissie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gewerkt aan een uitbreiding van de dienstenprijsindex. De oude dienstenprijsindex (indexreferentiejaar 2015=100) beschreef slechts een deel van bedrijfstakken binnen de dienstensector. Onder EBS/FRIBS dient voor alle relevante bedrijfstakken de prijsontwikkeling in kaart te worden gebracht. Dit betekent dat vanaf 2021 meer ondernemingen uit meer bedrijfstakken gevraagd zullen worden om gegevens aan te leveren voor de dienstenprijsindex.

EBS/FRIBS heeft als doel om de bedrijfsstatistieken binnen de Europese Unie te harmoniseren, vereenvoudigen en flexibiliseren.
Verordening EBS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.ENG
Uitvoeringsverordening EBS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.271.01.0001.01.NLD