Vragenlijst automatisch invullen via RGS

© CBS

U kunt de CBS-vragenlijst deels automatisch invullen via een koppeling met uw boekhouding. Veel bedrijven doen dit al. Dit werkt met de functie 'RGS' (Referentie GrootboekSchema), die u handmatig in het boekhoudprogramma activeert. Zo laden de gegevens direct op de juiste plek in de vragenlijst. Dit scheelt veel uitzoekwerk en zorgt voor tijdwinst. Bekijk hoe u deze functie activeert.

Handleiding per boekhoudprogramma

De onderstaande boekhoudprogramma's zijn geschikt voor automatisch invullen via RGS. Het activeren van de functie verschilt per boekhoudprogramma. Open hieronder de pdf van uw boekhoudprogramma en doorloop de stappen om automatisch invullen met RGS te activeren.

Na activatie

Zodra u de stappen hebt doorlopen en RGS is geactiveerd in uw boekhoudprogramma, kunt u terug naar de vragenlijst om automatisch invullen toe te passen. Een groot deel van de vragenlijst wordt dan automatisch ingevuld. U hoeft daarna enkel nog de ontbrekende gegevens in te vullen.  

RGS Brugstaat

Een andere optie is dat u een RGS Brugstaat maakt van uw boekhouding. Vervolgens kunt u de RGS Brugstaat in de vragenlijst importeren. Een deel van de vragenlijst wordt dan automatisch ingevuld. Vraag uw boekhouder om deze aan te leveren of kijk hoe u zelf een RGS Brugstaat maakt op: RGS Brugstaat.

Lees hier meer over RGS: Referentie GrootboekSchema.

Welke RGS versie en niveau wordt ondersteund?

Het CBS ondersteunt RGS versie 3.0 en hoger. Bovendien is het van belang op welk detailniveau de gegevens in uw boekhouding aan RGS zijn gekoppeld. Met een koppeling op RGS niveau 4 of hoger heeft u het beste resultaat. Daarom ondersteunt het CBS alleen RGS codes van niveau 4 of hoger.

Contact