Tijd besparen met enquêtes

Hoe mooi zou het zijn: met een druk op de knop uw gegevens rechtstreeks uit uw financiële administratie verzenden naar het CBS om een vragenlijst in te vullen. Dit is nu mogelijk voor de Jaarstatistiek RGS, een vragenlijst die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de lastendruk van het CBS richting bedrijven. 

     

In deze vragenlijst wordt veel financiële informatie opgevraagd. Deze gegevens zijn nodig om de economie goed in beeld te brengen. Op basis hiervan publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. De informatie is ook van belang om de jaarlijkse economische groei te berekenen.

Referentie GrootboekSchema en MKB-bedrijven

Vanaf april 2021 kunt u als MKB-bedrijf de gegevens uit uw financiële administratie uploaden naar het CBS om de vragenlijst in te vullen. Voorwaarde is dat de financiële administratie van uw bedrijf gekoppeld is aan het Referentie GrootboekSchema (RGS). Bedrijven uit drie geselecteerd branches kunnen hier als eerste gebruik van maken:
- Accountancy, belastingadvisering & administratie
- Detailhandel
- Horeca

RGS is een landelijk afgesproken uniforme codering van financiële gegevens. Hierin staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te maken. Het CBS maakt zelf de koppeling tussen RGS en de begrippen in de vragenlijst. Het CBS wil dit in toekomst uitbreiden naar meer branches en naar meer vragenlijsten.

Hoe werkt dit? U uploadt een RGS Brugstaat met uw gegevens naar het CBS. Het CBS vult met deze gegevens een groot deel van de vragenlijst. Zo hoeft u aanzienlijk minder handmatig in te vullen en daarmee kunt u tijd besparen. U vult de ontbrekende gegevens met de hand aan.    

Vermindering regeldruk

Het CBS is voortdurend bezig met het verbeteren van de dienstverlening voor bedrijven die vragenlijsten ontvangen. De mogelijkheid om tijd te besparen met enquêtes door het gebruik van RGS is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel is om de regeldruk bij ondernemers te verminderen, zowel bij het MKB als bij grote ondernemingen. In 2019 vond bijvoorbeeld een succesvolle pilot plaats met DSM.