Bezwaar overig

© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Lees hier u hoe bezwaar kunt maken tegen een handhavingsbesluit.

Als u bezwaar wilt maken tegen een ander besluit van de Directeur-Generaal van het CBS, dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

  1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
    • de naam en het adres van de indiener;
    • de dagtekening;
    • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
    • de gronden van het bezwaar of beroep.
  2. Het bezwaarschrift dient in het Nederlands te zijn gesteld.

U kunt bezwaar indienen per e-mail of per post:

Directeur-Generaal van het CBS
t.a.v. CSB-juridisch
Postbus 24500
2490 HA Den Haag