Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Diercategorie Perioden Regio's Stikstofuitscheiding (N) Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205) Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Totaal veestapel 2000 Nederland 549.100 190.900
Totaal veestapel 2010 Nederland 489.700 178.900
Totaal veestapel 2015 Nederland 497.500 180.100
Totaal veestapel 2016 Nederland 504.300 175.200
Totaal veestapel 2017 Nederland 512.000 169.000
Totaal veestapel 2018 Nederland 503.400 161.800
Totaal veestapel 2019 Nederland 489.700 155.500
Totaal veestapel 2020 Nederland 489.400 150.700
Totaal veestapel 2021 Nederland 471.000 148.000
Totaal veestapel 2022 Nederland 467.100 150.400
Totaal veestapel 2023 Nederland 463.500 147.500
Totaal rundvee 2000 Nederland 339.200 102.100
Totaal rundvee 2010 Nederland 298.500 96.200
Totaal rundvee 2015 Nederland 315.700 103.600
Totaal rundvee 2016 Nederland 327.500 100.500
Totaal rundvee 2017 Nederland 337.000 97.400
Totaal rundvee 2018 Nederland 327.400 90.700
Totaal rundvee 2019 Nederland 315.700 85.700
Totaal rundvee 2020 Nederland 320.100 82.700
Totaal rundvee 2021 Nederland 305.900 83.200
Totaal rundvee 2022 Nederland 302.400 86.300
Totaal rundvee 2023 Nederland 307.100 84.400
Totaal varkens 2000 Nederland 120.600 48.200
Totaal varkens 2010 Nederland 105.500 45.500
Totaal varkens 2015 Nederland 99.300 40.100
Totaal varkens 2016 Nederland 96.900 39.200
Totaal varkens 2017 Nederland 97.400 37.500
Totaal varkens 2018 Nederland 96.600 37.600
Totaal varkens 2019 Nederland 93.700 36.800
Totaal varkens 2020 Nederland 91.800 36.700
Totaal varkens 2021 Nederland 88.900 34.500
Totaal varkens 2022 Nederland 88.600 34.400
Totaal varkens 2023 Nederland 81.700 32.800
Totaal pluimvee 2000 Nederland 62.600 32.100
Totaal pluimvee 2010 Nederland 64.500 29.100
Totaal pluimvee 2015 Nederland 62.000 28.300
Totaal pluimvee 2016 Nederland 62.200 28.900
Totaal pluimvee 2017 Nederland 58.900 27.500
Totaal pluimvee 2018 Nederland 56.800 25.800
Totaal pluimvee 2019 Nederland 56.000 25.100
Totaal pluimvee 2020 Nederland 54.700 24.100
Totaal pluimvee 2021 Nederland 54.300 23.200
Totaal pluimvee 2022 Nederland 53.900 22.500
Totaal pluimvee 2023 Nederland 52.600 23.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebiedsgroep, concentratiegebied en stroomgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De voorlopige cijfers over de productie van dierlijke mest in 2023 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de voorlopige cijfers over de mestproductie in 2024.

Toelichting onderwerpen

Stikstofuitscheiding (N)
Totaal stikstofuitscheiding
De totale hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) zonder aftrek van stikstof die vervluchtigt in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Fosfaatuitscheiding (P205)
Totaal fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.