Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio


Deze tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. Daarnaast wordt de mestproductie vergeleken met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar type bedrijf volgens de standaard bedrijfstypering op basis van het brutostandaardsaldo (BSS) en standaardopbrengten (SO). Het totaal voor Nederland kan worden uitgesplitst naar landsdelen, provincies en concentratiegebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 30 januari 2020:
Voorlopige cijfers voor 2019 zijn toegevoegd.
Cijfers over de plaatsingsruimte voor dierlijke mest en over gasvormige stikstofverliezen in 2017 en in 2018 zijn gewijzigd als gevolg van nieuwe informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over de mestproductie in 2019 gepubliceerd.

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Bedrijfstype Perioden Regio's Stikstofuitscheiding (N)Totaal stikstofuitscheiding (1 000 kg) Stikstofuitscheiding (N)Stikstofverliezen in stal en opslagTotaal stikstofverliezen (N) (1 000 kg) Stikstofuitscheiding (N)Stikstof in opgeslagen mest en weidemest (1 000 kg) Fosfaatuitscheiding (P205)Totaal fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Productie en plaatsingruimte mestPlaatsingsruimte stikstof (N) (1 000 kg) Productie en plaatsingruimte mestPlaatsingsruimte fosfaat (P205) (1 000 kg) Productie en plaatsingruimte mestBedrijven zonder overproductie mineralenBedrijven zonder overproductie (%) Productie en plaatsingruimte mestBedrijven met overproductie mineralenBedrijven met overproductie (%)
Totaal alle bedrijfstypen 2000 Nederland 549.100 71.500 477.500 190.900 212.000 75 25
Totaal alle bedrijfstypen 2010 Nederland 489.700 64.800 424.900 178.900 399.100 158.800 65 35
Totaal alle bedrijfstypen 2015 Nederland 497.500 62.600 434.900 180.100 389.700 135.100 61 39
Totaal alle bedrijfstypen 2016 Nederland 504.300 62.800 441.500 175.200 383.700 134.300 60 40
Totaal alle bedrijfstypen 2017 Nederland 512.000 64.200 447.900 169.000 384.100 135.400 59 41
Totaal alle bedrijfstypen 2018 Nederland 503.500 63.900 439.700 162.000 380.200 134.500 59 41
Totaal alle bedrijfstypen 2019* Nederland 490.300 61.800 428.400 156.000 384.300 133.500 61 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens