Zoekresultaten

206 resultaten voor veestapel
206 resultaten voor veestapel

Pagina 7 van 9

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Waar komt de luchtvervuiling vandaan?

Economische activiteiten kunnen schadelijke emissies tot gevolg hebben.

Overig

Meer varkens en koeien per boerderij

Het aantal melkkoeien en varkens per bedrijf is in 2016 met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2015.

Artikelen

Waarom is stikstof een discussie?

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het allemaal uit in deze video.

Video's

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter

De Nederlandse landbouw zet mineralen uit veevoer en meststoffen efficiënter om in dierlijke en plantaardige producten.

Artikelen

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Lagere prijzen zorgen voor inkomstendaling landbouw

In de landbouw zijn de inkomsten als gevolg van lagere prijzen gedaald. Boeren ontvingen vooral minder geld voor melk, varkens en suikerbieten. Per arbeidsjaar daalden de inkomsten in 2015 met 4,6...

Artikelen

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestexport, mestverwerking en mestgebruik

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland is een overzichtspublicatie met regionale kerncijfers en indelingen.

Overig

Vinger aan de natte pols

Het CBS was er in februari 1953 vroeg bij met actuele statistische berichtgeving

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Artikelen

Watersnoodramp 1953: CBS brengt schade in kaart

Watersnoodramp 1953: CBS brengt schade in kaart

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Mineralen in de landbouw 1990-2005*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Mineralen in de landbouw, 1990-2006*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Cijfers

Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Oppervlakte van vernieuwing grasland en aard van bouwland vóór herinzaai. Nederland en weideregio's.

Cijfers