Zoekresultaten

216 resultaten voor veestapel
216 resultaten voor veestapel

Pagina 8 van 9

Graslandvernieuwing op bedrijven met rundvee, 1990 - 2005

Oppervlakte van vernieuwing grasland en aard van bouwland vóór herinzaai. Nederland en weideregio's.

Cijfers

Mineralen in de landbouw 1990-2005*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland is een overzichtspublicatie met regionale kerncijfers en indelingen.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Mineralen in de landbouw, 1990-2006*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 2-2021

Overig

Weidegang van melkvee; weidegebied 1997-2015

Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.

Cijfers

Mineralen in de landbouw, 1970-2010*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Landbouwtelling

Beschrijving van de structuur van de Nederlandse agrarische sector (gegevens over bedrijven , veestapel, gewassen en speciale onderwerpen).

Overig

Mineralen in de landbouw, 1970-2011*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Mineralen in de landbouw, 1970-2007*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Historie landbouw en visserij vanaf 1899

Landbouwbedrijven, arbeidskrachten, grondgebruik, akkerbouwgewassen, veilingaanvoer, veehouderij, mestproductie, kunstmestgebruik, prijzen

Cijfers

Mineralen in de landbouw sectorbalans 1990-2011

Aanvoer, afvoer en overschot mineralen in de landbouw. Stikstof, fosfor en kalium.

Cijfers

Mineralen in de landbouw, 1970-2012*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig

Mestproductie- en dierrechten; naar regio en concentratiegebied

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode

Cijfers

Mineralenaangiften (MINAS)

Fosfaat - en stikstofoverschot of saldo, opgelegde heffing, veebezetting Classificatie: Bedrijfstype, gebieden, perioden

Cijfers

Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Nieuwsbrief voor gemeenten, juni 2020

Nieuwsbrief voor gemeenten

Overig