Zoekresultaten

211 resultaten voor veestapel
211 resultaten voor veestapel

Pagina 6 van 9

Factsheet Varkensstapel

Feiten over de varkenshouderij in Nederland. Met onder andere informatie over de schaalvergroting en specialisatie.

Artikelen

Landbouw

Welke statistieken maken we in 2023?

Overig
Publicaties

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Cijfers
Publicaties

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen
Publicaties
Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig
Artikelen

Land- en tuinbouwcijfers 2012

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties

Varkensstapel

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig
Artikelen
Artikelen

Veranderingen snijmaïs 2011- 2016

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2014

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2014 ten opzichte van 2013 met 6 miljoen kg gestegen tot 172 miljoen kg. Dit is nog net onder het voor Nederland vastgestelde fosfaatplafond van 173...

Publicaties

Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Artikelen
Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Nederland telt bijna 1 miljoen schapen en 328 duizend melkgeiten. Het aantal geiten neemt toe, het aantal schapen af.

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers