Zoekresultaten

216 resultaten voor veestapel
216 resultaten voor veestapel

Pagina 6 van 9

Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers
Publicaties

Varkensstapel

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Productie van dierlijke mest en mineralen

Het vaststellen van de omvang van de mestproductie en van de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

Overig
Publicaties

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Land- en tuinbouwcijfers 2012

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties
Publicaties

Overschrijding fosfaatplafond hoger

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 gestegen tot 180,1 miljoen kg.

Artikelen

Landbouw benut stikstof en fosfor efficiënter

De Nederlandse landbouw zet mineralen uit veevoer en meststoffen efficiënter om in dierlijke en plantaardige producten.

Artikelen
Publicaties

Monitor Mineralen en mestwetgeving 2004

Dit rapport geeft informatie over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid in Nederland. Het bevat gegevens over de ontwikkeling van de veestapel, mesttransporten, mineralenaangiften,...

Publicaties

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Artikelen
Artikelen

Mineralen in de landbouw 1990-2003*

De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met grote overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium. Het CBS berekent jaarlijks via twee berekeningswijzen de omvang van deze...

Artikelen

Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Biologische landbouw, 2009

Uitkomsten over de plantaardige productie en veestapel uit het onderzoek Biologische landbouw, 2009. Verder zijn ook cijfers opgenomen over de oppervlakte en de opbrengsten van de verschillende...

Cijfers

Productie van dierlijke mest en gebruiksnormen per bedrijfstype, 2004

Het artikel gaat in op de mestproductie en de mineralenuitscheiding van de Nederlandse veestapel in 2004. Hierbij komen verschillen tussen bedrijfstypes en regio's aan bod. Verder wordt de productie...

Artikelen

Landbouw

Welke statistieken maken we in 2023?

Overig

Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor

Er zit minder fosfor en stikstof in rundveemest en er zitten ook steeds minder van deze mineralen in het voer

Artikelen

Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers