Fosfaatplafond overschreden door toename mestproductie

© ANP

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg fosfaat. Dat is 4,6 miljoen kilo meer dan het jaar daarvoor. De toename komt door de groei van de veestapel, meldt CBS.

De laatste jaren is het aantal dieren in de melkveehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij toegenomen. De stijging van de fosfaatproductie komt echter vooral voor rekening van de melkveehouderij. Veel melkveebedrijven hebben in de jaren voorafgaand aan het verdwijnen van het melkquotum op 1 april 2015 hun productie opgeschroefd. De omvang van melkveebedrijven nam ook vorig jaar verder toe, er kwamen 50 duizend melkkoeien en 38 duizend stuks vrouwelijk jongvee bij. Hierdoor steeg de fosfaatproductie van melkvee met 2,8 miljoen kg.

Fosfaatproductie in dierlijke mest

Ook stijging mestproductie in varkens- en pluimveehouderij

Het aantal varkens is vorig jaar licht gegroeid, nadat het een aantal jaar gelijk was gebleven. Het aantal vleesvarkens nam in 2015 met 150 duizend stuks toe tot 12,6 miljoen dieren. De fosfaatproductie van de varkensstapel steeg hierdoor met 0,7 miljoen kg.  De laatste jaren neemt ook het aantal legkippen en vleeskuikens toe. In 2015 werden in de landbouwtelling 1 miljoen legkippen en 2 miljoen vleeskuikens méér geteld dan in het jaar daarvoor. Hierdoor nam de fosfaatproductie in pluimveemest toe met 1,1 miljoen kg.

Fosfaatproductie in dierlijke mest per hectare cultuurgrond in 2015

Hoogste fosfaatproductie in Noord-Brabant

In de provincies Noord-Brabant en Limburg is de fosfaatproductie per hectare cultuurgrond het hoogst. In deze provincies vindt relatief gezien de meeste intensieve, niet-grondgebonden veehouderij plaats. Intensieve veehouderij gaat gepaard met een hoge productie per hectare. Noord-Brabant en Limburg zijn de enige provincies waar de fosfaatproductie van varkens en kippen groter is dan die van rundvee. In Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland bestaat de veeteelt vooral uit grondgebonden melkveehouderij, waardoor de fosfaatproductie per hectare lager uitvalt.