Meer varkens en koeien per boerderij

3-11-2016 02:00
Zowel het aantal melkkoeien als het aantal varkens per bedrijf is in 2016 met bijna 10 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde varkensstapel per bedrijf groeide tot 2 800 dieren. Bij de boerderijen met melkkoeien nam dit gemiddelde toe tot bijna 100 dieren. Dat meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling.

Het aantal bedrijven in de varkens- en melkveesector daalt al jaren. In 2016 waren er bijna 18 000 boerderijen met melkkoeien, 40 procent minder dan in 2000. Het aantal bedrijven met varkens nam in dezelfde periode met 70 procent af tot ruim 4 400 bedrijven.

Varkens per bedrijf sinds 2000 verdrievoudigd

Nederland telde 12,5 miljoen varkens in 2016, 600 duizend minder dan in 2000. Het aantal bedrijven met varkens daalde in diezelfde periode veel harder. Het aantal varkens per bedrijf verdrievoudigde hierdoor ten opzichte van 2000. Ook in de melkveesector vond een schaalvergroting plaats. In 2016 hielden melkveehouders ruim 1,7 miljoen melkkoeien, 16 procent meer dan in 2000.

Ontwikkeling aantal dieren per bedrijf (Index, 2000=100)

Negen van de tien melkveehouders is gespecialiseerd

In beide sectoren is een steeds groter deel van de bedrijven gespecialiseerd, wat betekent dat boeren zich hoofdzakelijk richten op het houden van koeien of varkens. In 2000 was 79 procent van de boerderijen met melkkoeien gespecialiseerd en dit is toegenomen tot ruim 92 procent in 2016. In dezelfde periode groeide het aandeel gespecialiseerde varkenshouderijen van 53 naar 69 procent.

Percentage gespecialiseerde veebedrijven

Gespecialiseerde varkensboer heeft vijf keer meer varkens

Gespecialiseerde bedrijven in deze sectoren hebben doorgaans een grotere veestapel. In 2016 hield een gespecialiseerd varkensbedrijf gemiddeld 3 705 varkens, bijna vijf keer meer dan het gemiddelde van 751 varkens bij niet-gespecialiseerde bedrijven. Een gemiddelde gespecialiseerde melkveehouder heeft 101 melkkoeien, tegen 57 bij niet-gespecialiseerde bedrijven.

Meer grote vleesvarkens- en melkveebedrijven

Het aantal grote bedrijven in de vleesvarken- en melkveesector is de afgelopen jaren toegenomen. In 2016 waren er 511 bedrijven met 250 melkkoeien of meer, een stijging van bijna 44 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal bedrijven met 7 500 vleesvarkens of meer nam toe tot 89, een toename van 6 procent ten opzichte van 2015.

Aantal grote bedrijven in de veeteelt