Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische bedrijven 49,4 duizend hectare biologische cultuurgrond in gebruik. Dit is  2,7 procent van de cultuurgrond. Drie kwart hiervan is grasland en groenvoedergewassen. Op de biobedrijven worden 54 duizend runderen, 64 duizend varkens, 19 duizend schapen, 31 duizend geiten en 2,2 miljoen kippen biologisch gehouden. Bij de veestapels variëren de aandelen in de totale landbouw van 0,5 procent voor varkens tot ruim 7 procent bij melkgeiten.

Verschil aantal dieren en oppervlakte gewassen, biolgische landbouw 2013 ten opzichte van 2012

2013-biolandbouw-2013-g1

In 2013 lichte groei ten opzichte van 2012

Ten opzichte van 2012 is er over vrijwel de hele linie sprake van groei bij het houden van dieren. Vooral het aantal biologisch gehouden geiten is met 17 procent flink gegroeid. Bij de varkens en de runderen bedroeg de toename 5 procent. Het aantal kippen (vooral legkippen) nam toe met 1 procent, daarentegen daalde het aantal schapen met 5 procent.  Het areaal biologische landbouw steeg met 2 procent. Vooral het areaal akkerbouw (+7 procent) en in het bijzonder die voor de teelt van akkerbouwgroenten (+14 procent) steeg. Het areaal tuinbouw open grond nam ook met 7 procent toe en ook hier vooral door de groei van de teelt van groenten. Het grootste deel van het biologische areaal is grasland en groenvoeder (luzerne en snijmaïs). Met 36,4 duizend hectare bleef dit echter vrijwel even groot als in 2012.

André Meurink

Bron: StatLine