Zoekresultaten

267 resultaten voor keyword:vermogen
267 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 1 van 11

Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw

Huishoudens in Nederland hadden in 2021 gemiddeld 152 duizend aan pensioenvermogen. Het vermogen zonder pensioen bedroeg gemiddeld 261 duizend euro. Het meetellen van pensioenvermogens vermindert de...

Artikelen

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven, 2014-2021

Cijfers

In 2021 weer meer miljonairs

Op 1 januari 2021 had 4 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van een miljoen euro of meer. Dat zijn 317 duizend huishoudens, 32 duizend meer dan in 2020.

Artikelen

Miljonairshuishoudens, 2021, naar inkomensbron

In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2021 samengesteld (voorlopige cijfers).

Cijfers

Vermogensverdeling in beeld

Vermogensverdeling, -opbouw en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland, 2006-2021

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Miljonairs, 2006-2021

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vermogen van 1 miljoen euro of meer, voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen, leeftijd en gemeente.

Cijfers

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2021

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau, 2021

Cijfers

Vermogensverdeling in Eindhoven 2020

Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland, 2016 en 2018-2020

Cijfers

Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen tussen 2011 en 2021. Uitgesplitst naar relatieve vermogenspositie, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Cijfers

Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen inclusief pensioenvermogen, naar leeftijd hoofdkostwinner en opleidingsniveau, 2020.

Cijfers

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene

Cijfers

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Aantal schenkingen, verschuldigde belasting, bruto- en netto waarde Perioden, type vrijstelling, kenmerken schenker en kenmerken ontvanger

Cijfers

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen

Cijfers

Vermogen van huishoudens naar regio, 2020

Huishoudens met vermogen in laagste 10%-groep van het inkomen naar provincie en gemeente, 2020.

Cijfers

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Bank- en spaartegoeden sterk toegenomen

Begin 2021 hadden Nederlandse huishoudens in totaal 362 miljard euro aan bank- en spaartegoeden. Dat is 32 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020

Cijfers

Vermogensverdeling, 2006-2020

Vermogensverdeling naar leeftijd hoofdkostwinner en woningbezit, 2006-2020.

Cijfers