Zoekresultaten

243 resultaten voor keyword:vermogen
243 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 1 van 10

Cijfers

Financieel vermogen van Nederlandse huishoudens boven de 1 biljoen euro

Het financieel vermogen van Nederlandse huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2011 toe tot 1 027 miljard euro. Hiermee was de waarde aan het eind van het vierde kwartaal 49 miljard euro, 5,0...

Artikelen

Na pensioenfondsen ook verzekeraars actief in beleggingsinstellingen

Na de kredietcrisis zijn pensioenfondsen meer vermogen gaan uitzetten bij gespecialiseerde beleggingsinstellingen in zowel het binnen- als het buitenland. Sinds eind 2012 sluiten verzekeraars zich...

Artikelen
Artikelen

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Welvaartsverschillen in Europa kleiner

In de Europese Unie is Nederland in 2011 het op één na welvarendste land. Luxemburg is het meest welvarend, Bulgarije en Roemenië het minst. De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in...

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2015 gestegen

Het doorsnee vermogen is vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

Vanaf 2007 steeds minder erfbelasting betaald

In 2015 deden 158 duizend ontvangers van erfenissen aangifte erfbelasting ter waarde van 10,3 miljard euro. Hierover werd 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen.

Artikelen

Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Artikelen

Vermogen van huishoudens daalt niet langer

Het vermogen van huishoudens is in 2014 niet verder geslonken. Sinds het begin van de economische crisis ging het doorsnee vermogen voortdurend omlaag, vooral doordat woningen in waarde daalden. In...

Artikelen

Parlementaire commissie onderzoekt bredere opvatting over welvaart

Is het bruto binnenlands product (bbp) als maat voor de economische groei en materiële welvaart voldoende of moeten er bij het meten van welvaart ook andere elementen worden meegenomen?

Artikelen

Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro.

Artikelen
Artikelen

Lagere inkomensgroei, kleiner vermogen

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Artikelen

Vermogen zelfstandigen

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Cijfers

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Cijfers

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2016

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, 2011

Cijfers

Nalatenschappen; 2011-2014

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Cijfers

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2015

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Cijfers
Artikelen