Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen, 2017-2021.

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.