Vermogen van huishoudens per postcode-4-gebied, 2020

Aantal huishoudens en gemiddelden van vermogen en enkele vermogensbestanddelen naar postcode-4-gebied, 2020.

Voor totaal Nederland en per postcode-4-gebied het gemiddelde totale vermogen, het gemiddelde vermogen exclusief de waarde van de eigen woning en de eventueel daarop rustende hypotheekschuld, de gemiddelde waarde van financiële bezittingen, de gemiddelde waarde van bank- en spaartegoeden, de gemiddelde waarde van effectenbezit en de gemiddelde waarde van de hypotheekschuld van particuliere huishoudens. Voor totaal Nederland en per postcode-4-gebied het aantal en percentage particuliere huishoudens met minimaal 500 duizend euro aan financiële bezittingen en het gemiddelde bedrag aan financiële bezittingen. Voor totaal Nederland en per postcode-4-gebied het aantal en percentage particuliere huishoudens met minimaal 1 miljoen euro euro aan financiële bezittingen en het gemiddelde bedrag aan financiële bezittingen. Het gaat om definitieve gegevens over het verslagjaar 2020.

Opdrachtgever: Insingergilissen