Vermogensverdeling in beeld

Vermogensverdeling, -opbouw en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland, 2006-2021
Deze cijfers zijn een actualisatie van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in bijlage 16 van het in 2022 verschenen IBO Vermogensverdeling. Ze geven een beeld van hoe de vermogensopbouw, - verdeling en –ontwikkeling van huishoudens in Nederland eruitzien, inclusief informatie over schenkingen en erfenissen. De bron voor de vermogensgegevens is het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS. De cijfers over 2006 t/m 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 zijn voorlopig (*). De bedragen in alle figuren zijn gemiddelde bedragen.