Miljonairs, 2006-2021

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vermogen van 1 miljoen euro of meer, voor de jaren 2006 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.
Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam (UvA), en het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).