Huishoudens met vrij belegd vermogen, 2021-2022

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen inclusief liquide bedrijfsvermogen, voor de jaren 2021 en 2022. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen, leeftijd en gemeente.
Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.