Zoekresultaten

266 resultaten voor keyword:vermogen
266 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 2 van 11

Artikelen

Provincies goed bij kas na verkoop Nuon en Essent

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro.

Artikelen

Lagere inkomensgroei, kleiner vermogen

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Artikelen

Economische gegevens grote (niet-financiële) ondernemingen, per kwartaal

Economische gegevens van grote (niet-financiële) ondernemingen. Deze cijfers komen ieder kwartaal beschikbaar. De belangrijkste indicatoren worden beschreven in de webpublicatie 'ondernemingen in...

Cijfers
Artikelen

Allochtonen en geluk

In dit artikel zal voor de vier grootste niet-westerse minderheidsgroepen in Nederland, te weten personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, nagegaan worden welke...

Artikelen

Religie en verschillen in vermogen en inkomen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Christenen hebben vaker een groot vermogen dan personen met een andere of zonder kerkelijke gezindte. Binnen de christelijke bevolking hebben trouwe protestantse...

Artikelen

Eigen vermogen gemeenten eind 2005 ruim 25 miljard

Aan het eind van 2005 bedraagt het eigen vermogen van de gemeenten 25,3 miljard euro. Dat is een derde van de totale balanswaarde van 75,8 miljard. Ten opzichte van 2004 is het eigen vermogen met 1,2...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei - Verhuisgedrag van jongeren - Verhuisgedrag van vluchtelingen - Selectieve verhuispatronen van autochtonen en...

Artikelen

Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel

Dit rapport toont de resultaten van het door EIM en CBS gezamenlijk uitgevoerde onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van zzp-ers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de totale groep...

Publicaties

Armoede en sociale uitsluiting 2015

In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. CBS doet in deze...

Publicaties

Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.

Cijfers

Helft vermogensverliezen huishoudens weer goedgemaakt, bedrijfswinsten fors onderuit

Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg...

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Bank- en spaartegoeden sterk toegenomen

Begin 2021 hadden Nederlandse huishoudens in totaal 362 miljard euro aan bank- en spaartegoeden. Dat is 32 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Meer vermogen nagelaten in 2018

Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Ruim 152 duizend overledenen lieten 18,6 miljard euro aan vermogen na, 1,2 miljard meer dan in 2017.

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2018

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Vermogens van huurders groeiden niet, van woningbezitters wel

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen exclusief eigen woning van 36,3 duizend euro. Dat is 14 keer zoveel als huishoudens met een huurwoning, hun doorsnee vermogen...

Artikelen

Minder vermogensongelijkheid bij meetellen pensioenvermogen

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens wordt kleiner als het pensioenvermogen meetelt.

Artikelen

Minder geschonken onder verruimde vrijstelling voor de eigen woning

In 2017 is de mogelijkheid om een ton belastingvrij te schenken ten behoeve van de eigen woning opnieuw geïntroduceerd. Er werd in 2017 en 2018 ongeveer 35 duizend keer gebruik van gemaakt,...

Artikelen

Vermogen overheid krimpt in 2016 verder

Het saldo van bezittingen en schulden van de overheid is in 2016 gedaald naar 199 miljard euro.

Artikelen