Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen inclusief liquide bedrijfsvermogen, voor de jaren 2017 t/m 2021. Er zijn verschillende varianten van de definitie van liquide bedrijfsvermogen uitgewerkt. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen, leeftijd en gemeente.
Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.