Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven

De Lichttoren Philips met fontein op de voorgrond stadsgezicht Eindhoven
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Profiteert iedere inwoner van gemeente Eindhoven van de economische groei en banenontwikkeling? Of is er - net als in vele andere Europese steden - een ontwikkeling van toenemende ongelijkheid in de stad?
Om deze trends in het sociaal domein in kaart te brengen heeft de gemeente Eindhoven het CBS/UDC Eindhoven gevraagd om cijfers te maken over de loonongelijkheid en baanontwikkeling in Eindhoven, Metropool Regio Eindhoven en de G10. Ook is het gemiddeld inkomen en vermogen van huishoudens in de gemeente Eindhoven in kaart gebracht. Deze cijfers worden verwerkt in het dashboard ‘Trendverkenning Sociaal Domein Eindhoven’.

De cijfers zijn al eerder in kaart gebracht voor de periode 2014-2020. In deze publicatie zijn de cijfers geüpdatet met peiljaar 2021 en methodologisch verbeterd. Hierdoor kunnen de cijfers afwijken t.o.v. voorgaande publicaties.