Materiële Welvaart in Nederland 2024

© CBS
In Materiële Welvaart in Nederland 2024 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.
De uitkomsten laten zien dat de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2022 vooral door de hoge inflatie is gedaald, na acht jaar op rij te zijn gestegen. Door de alsmaar oplopende prijzen van koopwoningen zette de stijging van het vermogen van huishoudens ook in 2022 verder door. Het percentage huishoudens dat aangeeft moeilijk rond te kunnen komen, bleef na een sterke daling in 2013-2021 in 2022 en 2023 gelijk. Het consumentenvertrouwen begon na een dieptepunt in september 2022 langzaamaan weer wat te herstellen. Vooral in de eerste maanden van 2024 steeg het vertrouwen, al overheerste het negatieve sentiment toen nog steeds. Onderaan de inkomensladder hebben huishoudens vaker te maken met betalingsachterstanden dan hoger op de ladder. Ook is er vaker onvoldoende geld om het huis goed te verwarmen, versleten meubels te vervangen, een jaarlijkse vakantie of een maandelijks uitje.