Zoekresultaten

199 resultaten voor keyword:vermogen
199 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 3 van 8

Woningwaarde stuwt vermogen omhoog

In 2017 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens, oftewel het saldo van bezittingen en schulden, 28,3 duizend euro.

Artikelen

Vanaf 2007 steeds minder erfbelasting betaald

In 2015 deden 158 duizend ontvangers van erfenissen aangifte erfbelasting ter waarde van 10,3 miljard euro. Hierover werd 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen.

Artikelen

Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Artikelen

Nagelaten vermogen neemt weer toe in 2015

Ruim 146 duizend overledenen lieten in 2015 15,5 miljard euro aan erfenissen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014. De waarde van de nagelaten woning vormde met 5,9 miljard euro de grootste post....

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak

Cijfers

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1995-2017

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2016

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Vermogen huishoudens bijna 10 procent hoger in 2016

Het doorsnee vermogen was 22,1 duizend euro in 2016 en vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

De wondere wereld van ongelijkheid

Artikel van gast-analist Robin Fransman De wondere wereld van ongelijkheid''

Artikelen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en vermogensverdeling

Cijfers

Vermogen overheid krimpt in 2016 verder

Het saldo van bezittingen en schulden van de overheid is in 2016 gedaald naar 199 miljard euro.

Artikelen

Overheidsbalans; activa en passiva 2001-2016

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Stijging huizenprijzen verkleint vermogensongelijkheid in 2015

De vermogensongelijkheid daalde licht in 2015, de inkomensongelijkheid bleef gelijk.

Artikelen

Vermogen van huishoudens in 2015 gestegen

Het doorsnee vermogen is vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

Financiële situatie huishoudens in meer detail

Figuren met meer informatie over de financiële situatie van huishoudens in 2015

Artikelen

Minder vermogen nagelaten in 2014

In 2014 werd minder geld nagelaten door lager liggende huizenprijzen.

Artikelen

Waardevermindering gasreserve maakt overheid armer

Het vermogenssaldo van de Nederlandse overheid is in 2015 afgenomen met 20 miljard euro.

Artikelen

Welvaart in Nederland 2016

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Groei netto extern vermogen grotendeels door toename pensioenvermogen

Het netto extern vermogen van Nederland is het hoogst van Europa. Geen enkel ander land heeft, in verhouding tot de grootte van de economie, een hoger saldo aan financiële bezittingen.

Artikelen

Veel vreemd vermogen in tuinbouw

Alle landbouwbedrijven samen hadden in 2012 een schuld van 42 miljard euro. Per landbouwbedrijf lag de schuld gemiddeld op 6 ton.

Artikelen

Solvabiliteit

De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 47 procent. Dit is een afname van 0,5 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar...

Artikelen
Artikelen