Zoekresultaten

266 resultaten voor keyword:vermogen
266 resultaten voor keyword:vermogen

Pagina 3 van 11

Meer vermogen nagelaten in 2018

Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Ruim 152 duizend overledenen lieten 18,6 miljard euro aan vermogen na, 1,2 miljard meer dan in 2017.

Artikelen

Vermogens van huurders groeiden niet, van woningbezitters wel

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee vermogen exclusief eigen woning van 36,3 duizend euro. Dat is 14 keer zoveel als huishoudens met een huurwoning, hun doorsnee vermogen...

Artikelen

In 2021 weer meer miljonairs

Op 1 januari 2021 had 4 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van een miljoen euro of meer. Dat zijn 317 duizend huishoudens, 32 duizend meer dan in 2020.

Artikelen

Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2010-2013)

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector.Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Miljonairshuishoudens, 2021, naar inkomensbron

In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2021 samengesteld (voorlopige cijfers).

Cijfers

Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020

Cijfers

Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020

Cijfers over miljonairshuishoudens in Overijssel, uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en gemeente.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2018 en 2019. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd.

Cijfers

Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019

Inkomenscijfers van huishoudens met (kinderen en) een laag inkomen uitgesplitst naar vermogenscategorie, leeftijd hoofdkostwinner.

Cijfers

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018

Vermogen van huishoudens in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar regio.

Cijfers

Particuliere huishoudens inkomen vermogen

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Cijfers

Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Cijfers

Miljonairs in cijfers: 2015

Maatwerkpublicatie Miljonairs in cijfers: 2015

Cijfers

Miljonairs, 2006-2021

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vermogen van 1 miljoen euro of meer, voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers

Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen tussen 2011 en 2021. Uitgesplitst naar relatieve vermogenspositie, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Cijfers

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020

Cijfers

Vermogen van huishoudens naar regio, 2020

Huishoudens met vermogen in laagste 10%-groep van het inkomen naar provincie en gemeente, 2020.

Cijfers

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau, 2021

Cijfers
Artikelen

Vermogen van huishoudens fors gedaald

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning....

Artikelen

Kennis en economie 2006

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland is toegenomen. Ook wordt er door deze bedrijven bij het innoveren vaker samengewerkt met andere partijen.

Publicaties

Groei netto extern vermogen grotendeels door toename pensioenvermogen

Het netto extern vermogen van Nederland is het hoogst van Europa. Geen enkel ander land heeft, in verhouding tot de grootte van de economie, een hoger saldo aan financiële bezittingen.

Artikelen

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens gestegen

In het tweede kwartaal van 2014 lag het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste stijging in de laatste vier jaar. Het reëel...

Artikelen

1,3 procent van Nederlandse huishoudens heeft vermogen van 1 miljoen euro of meer

Nederland had begin 2013 ongeveer 98 duizend miljonairshuishoudens. Dat zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Van alle huishoudens in Nederland heeft 1,3 procent een vermogen van een miljoen euro...

Artikelen