Huishoudensinkomens gemeente Hoekschewaard, 2021

Erratum:

Per abuis is i.p.v. 140% van het sociaal minimum, 150% van het sociaal minimum in de oorspronkelijke tabel opgenomen. Hieronder staat nu de tabel met de juiste gegevens.
Aantal huishoudens gemeente Hoekschewaard naar inkomen in relatie tot het sociaal minimum en vermogen naar voornaamste inkomensbron van het huishouden, wijk van het woonadres van het huishouden en aantal kinderen in het huishouden, 2021
Particuliere huishoudens in de gemeente Hoeksche Waard naar percentage inkomen ten opzichte van het sociaal minimum (120%, 130% en 150%) en vermogen (< 17 000 euro) van het huishouden naar voornaamste inkomensbron, wijk van het woonadres en aantal minderjarige kinderen, 2021