Vermogensklassen exclusief eigen woning

Vermogen exclusief eigen woning naar vermogensklassen exclusief eigen woning, 2022
In de tabel staan cijfers over het vermogen exclusief de eigen woning (waarde van de eigen woning en eventueel daarop rustende hypotheekschuld), ingedeeld naar klassen van het vermogen exclusief eigen woning.

De cijfers betreffen de vermogensstand op 1 januari 2022 en zijn voorlopige cijfers.
Opdrachtgever: Mirjam de Rijk; publicist