Zelfstandigen naar inkomen en vermogen, 2021

Zelfstandigen naar huishoudenssituatie, persoonlijke voornaamste inkomensbron, besteedbaar huishoudensinkomen en vermogen van het huishouden, 2021*

Aantal zelfstandig ondernemers en overige zelfstandigen naar huishoudenssituatie, persoonlijke voornaamste inkomensbron, klassen van beperkte definitie besteedbaar huishoudensinkomen en klassen van beperkte definitie vermogen van het huishouden, 2021.

Bekostigd door: Ministerie van SZW