Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:legacy-NL-economie
20 resultaten voor keyword:legacy-NL-economie

Economische groei in Nederland volatieler dan in België

Economische groei in Nederland volatieler dan in België

Artikelen

De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid

De invloed van de transitie van hernieuwbare energie op de werkgelegenheid in Nederland.

Artikelen

Meer uitgeven dan er binnenkomt

In dit artikel wordt onderzocht in welke leeftijdscategorieën deze huishoudens zich bevinden, en of zij in beide jaren negatieve besparingen hadden.

Artikelen

De productiviteit van de zakelijke dienstverlening

Productiviteitsgroei zakelijke dienstverlening in Nederland

Artikelen

Toename exportaandeel Nederland in de wereldhandel

In 2016 en 2017 is het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel toegenomen.

Artikelen

De Nederlandse economie in 2017

Een groeianalyse van de Nederlandse economie in 2017 en een schets van de ontwikkeling van de inkomens en de winsten.

Artikelen

75 jaar nationale rekeningen in Nederland

75 jaar nationale rekeningen: geschiedenis, gebruik en uitdagingen

Artikelen

De invloed van de overheid op het bbp

De invloed die de overheid na de uitbraak van de kredietcrisis op het bbp heeft gehad.

Artikelen

De huidige hoogconjunctuur vergeleken met die van 2007

De conjunctuur van eind 2017 vergeleken met die van eind 2007.

Artikelen

De uitzendbranche in Nederland sinds 2005

De ontwikkeling van de uitzendbranche sinds 2005 op basis van onder meer de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid.

Artikelen

Belang, ontwikkeling en structuur van de Nederlandse industrie

Artikel over het directe en indirecte belang van de industrie, haar ontwikkeling, structuur en regionale spreiding.

Artikelen

Economische groei en verdienstelijking, 1969-2016

Het toegenomen belang van de dienstverlening in de Nederlandse economie in de periode 1969-2016.

Artikelen

Nederlands spaaroverschot neemt af

Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen.

Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

ICT, werkgelegenheid en beloning vanaf 2001

De relatie tussen technologische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Artikelen

Circulaire economie in Nederland

De transitie naar een circulaire economie beschreven op basis van data van CBS.

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens sinds 2012 toegenomen

Bedrijven zagen hun aandeel in het beschikbaar inkomen afnemen door dalende dividenden uit het buitenland.

Artikelen

Het economisch herstel volgens de Conjunctuurklok, 2013-2016

DNE-artikel over de Conjunctuurklok en hoe deze de Nederlandse economie heeft beschreven tussen 2013 en 2016.

Artikelen

Vertrouwen Nederlandse consumenten nader geanalyseerd

Het vertrouwen onder Nederlandse consumenten nader geanalyseerd

Artikelen

Oliestromen in de Nederlandse economie

Dit artikel brengt oliestromen door de Nederlandse economie in beeld

Artikelen