De productiviteit van de zakelijke dienstverlening

Dit artikel belicht de opmerkelijk sterke productiviteitsgroei van de zakelijke dienstverlening in de periode 2014-2016 na een lange periode van erg lage en zelfs negatieve productiviteitsgroei.
De wederopstanding kan niet worden verklaard vanuit de productiviteitsbijdrage uit de productiefactoren arbeid en kapitaal: zowel het compositie-effect van arbeid als de kapitaalverdieping waren negatief. De toegenomen arbeidsproductiviteit kwam dan ook vrijwel geheel door een sterk toegenomen multifactorproductiviteit, voorafgegaan door een toename van de investeringen in ICT-kapitaal in de periode vóór 2014.