De impact van de energietransitie op de werkgelegenheid

Om de invloed van de energietransitie op de Nederlandse economie tot nu toe in kaart te brengen, heeft het CBS van alle energiegerelateerde bedrijfstakken gekeken of zij zich bezighouden met conventionele energie, hernieuwbare energie, of energiebesparing.
Hierdoor wordt duidelijk wat het effect is van de energietransitie op de werkgelegenheid. In dit artikel wordt bovendien in kaart gebracht welk type hernieuwbare energie de grootste bijdrage heeft geleverd aan de werkgelegenheid en hoe deze bijdrage zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.