Nederlands spaaroverschot neemt af

Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen, ondanks teruglopende tekorten van de overheid.
Zowel het spaaroverschot van de huishoudens als dat van het bedrijfsleven is kleiner geworden.