Nederlands spaaroverschot neemt af

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Na 2013 is het spaaroverschot van Nederland afgenomen, ondanks teruglopende tekorten van de overheid.
Zowel het spaaroverschot van de huishoudens als dat van het bedrijfsleven is kleiner geworden.