Economische groei in Nederland volatieler dan in België

Omslag, Economische groei België
De groei van het bruto binnenlands product van Nederland is al decennialang volatieler dan die van België
In dit artikel wordt onderzocht waardoor dit komt, met een focus op de periode vanaf 2008. De verschillen in vermogenssamenstelling van de huishoudens, de inrichting van het pensioenstelsel en de dynamiek van de woningmarkt blijken belangrijke verklaringen voor de hogere volatiliteit van het Nederlandse bbp.