De invloed van de overheid op het bbp

In dit artikel wordt onderzocht welke invloed de overheid na de uitbraak van de kredietcrisis op het bbp heeft gehad.
In 2009, toen de economie fors kromp, blijkt er nog sprake te zijn geweest van compenserende overheidsgroei. Tijdens de tweede dip, in 2012 en 2013, was hier echter geen sprake van. In deze periode voerde de overheid vooral lastenverzwaringen en bezuinigingen door. De overheid heeft toen niet veel bijgedragen aan de economische groei, maar de lastenverzwaringen en bezuinigingen hielpen wel het overheidstekort binnen de Europese norm te houden en de schuldquote te verlagen.