Het economisch herstel volgens de Conjunctuurklok, 2013-2016

In dit artikel wordt ingegaan op hoe de verschillende indicatoren de Conjunctuurklok doorlopen hebben in de periode van mei 2013 tot augustus 2016.
CBS meet de economische groei door te kijken naar de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Naast de groei van de economie publiceert CBS ook andere indicatoren die een beeld geven van de Nederlandse conjunctuur, zoals vertrouwens- en arbeidsmarktindicatoren. In de CBS-Conjunctuurklok zijn de meest relevante conjunctuurindicatoren opgenomen.