Economische groei en verdienstelijking, 1969-2016

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Het toegenomen belang van de dienstverlening in de Nederlandse economie in de periode 1969-2016.
In dit achtergrondartikel wordt op basis van vernieuwde tijdreeksen gekeken naar structurele ontwikkelingen in de Nederlandse economie tussen 1969 en 2016. Het gegroeide belang van diensten staat centraal. Hoe ontwikkelden de verschillende bedrijfstakken zich over deze periode, welke rol speelden de werkgelegenheid en de arbeidsproductiviteit hierin?