Meer uitgeven dan er binnenkomt

2018DNE08 Meer uitgeven dan er binnenkomt
In 2015 en 2016 ontvingen huishoudens met lage inkomens minder geld dan zij besteedden.
In dit artikel wordt onderzocht in welke leeftijdscategorieën deze huishoudens zich bevinden, en of zij in beide jaren negatieve besparingen hadden.