Vergrijzing en de Nederlandse economie

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Een achtergrondartikel in de reeks De Nederlandse economie over mogelijke implicaties van vergrijzing op de economie.
In dit artikel wordt bekeken hoe belangrijke economische indicatoren variëren met de leeftijd. Aan bod komen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en vertrouwen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de aard en de hoogte van de consumptie en hoe deze zich verhoudt tot het inkomen. Achtergrond vormt de mogelijke effecten van vergrijzing op de economie. Tevens wordt gekeken naar de ontwikkeling van het bbp per inwoner, en de afhankelijkheid hiervan van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.