De uitzendbranche in Nederland sinds 2005

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
DNE-artikel over de uitzendbranche sinds 2015 en uitzendkrachten.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de uitzendbranche voor, tijdens en na de financiële crisis. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de omzet- en urenontwikkeling, maar ook naar statistieken over winst, faillissementen en het aantal uitzendbureaus. Vervolgens wordt er ingezoomd op de uitzendkrachten. Wie werken er voor de uitzendbranche en in welke bedrijfstakken zijn ze vooral actief?

Om de Nederlandse situatie van een context te voorzien wordt de uitzendbranche vergeleken met die van een aantal andere Europese landen. Ten slotte wordt er in dit artikel een doorkijkje gegeven naar de tweede helft van 2017. Hierin wordt kort een beeld geschetst van de verwachtingen die ondernemers in de uitzendbranche hadden voor het derde kwartaal.