ICT, werkgelegenheid en beloning vanaf 2001

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Daalt de werkgelegenheid door de komst van betere en goedkopere technologieën? Of wordt door innovatie en productiviteitsverbetering de vraag naar arbeid juist gestimuleerd? Deze twee vragen vatten de actuele discussie rondom de relatie tussen technologie en arbeid samen. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek worden in dit artikel de recente ontwikkeling van de werkgelegenheid en de beloning van arbeid vergeleken met die van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT).
Ondanks de sterke stijging in het gebruik van ICT is de werkgelegenheid sinds het begin van de eeuw geleidelijk toegenomen. Wel verschoof de werkgelegenheid naar bedrijfstakken met een lager ICT-gebruik. De beloning van arbeid was daarentegen hoger in bedrijfstakken die meer gebruik maken van ICT. De verschillen tussen bedrijfstakken kunnen in verband worden gebracht met verschillen in arbeidsproductiviteit.