Toename exportaandeel Nederland in de wereldhandel

Mensen kijken naar enorm containerschip dat in de rotterdamse haven binnen komt
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In 2016 en 2017 is het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel toegenomen.
Voor de artikelenreeks De Nederlandse Economie is onderzoek verricht naar de achtergronden van de toename van het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel.