75 jaar nationale rekeningen in Nederland

In dit artikel worden enkele gegevens uit de nationale rekeningen naar voren gehaald en hun gebruiksmogelijkheden geschetst. Daarnaast worden drie uitdagingen aangestipt die de meting van de economie er niet makkelijker op hebben gemaakt: globalisering, digitalisering en verdienstelijking.
De nationale rekeningen van het CBS bestaan 75 jaar. In die 75 jaar is het uitgegroeid tot een volwassen en veel gebruikte statistiek met tal van bekende en minder bekende macro-economische indicatoren. De laatste drie decennia heeft vooral het gebruik van het bruto binnenlands product (bbp) een grote vlucht genomen. Om de Nederlandse economie echter goed te kunnen analyseren is het noodzakelijk om verder te kijken naar de verschillende indicatoren uit de nationale rekeningen.