Belang, ontwikkeling en structuur van de Nederlandse industrie

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Achtergrondartikel over het directe en indirecte belang van de industrie, haar ontwikkeling, structuur en regionale spreiding.
Nog altijd is bijna een vijfde van de economie gerelateerd aan industriële activiteit. Dit betreft niet alleen de toegevoegde waarde van de industrie zelf, maar ook die van andere bedrijfstakken bij het leveren aan de industrie. Ten behoeve van de finale afzet van de industrie creëren andere bedrijfstakken bijna 40 miljard aan toegevoegde waarde. Geen enkele andere bedrijfstak heeft zo’n groot uitstralingseffect. Het zwaartepunt van de industrie is de laatste jaren verschoven van West- naar Zuid-Nederland, met name Noord-Brabant.