De Nederlandse economie in 2017

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
Een analyse van de economische ontwikkeling in 2017.
De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent. Dat was de hoogste groei na 2007. De groei leunt sterk op de export, maar de afgelopen jaren droegen de investeringen in vaste activa en de consumptie ook aanzienlijk bij. De consumptie door huishoudens groeit echter al jaren minder sterk dan het bruto binnenlands product. Dat komt onder meer doordat het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens achterblijft. Het bedrijfsleven realiseerde in 2017 recordwinsten. Ook op de arbeidsmarkt was 2017 een jaar van records. De hoogconjunctuur van 2017 zette in de eerste maanden van 2018 door.