Oliestromen in de Nederlandse economie

In dit artikel wordt de hierboven beschreven oliestroom door de Nederlandse economie gedetailleerd in kaart gebracht op basis van de verschillende statistieken die CBS hierover publiceert. Hierdoor wordt onder meer duidelijk welke bedrijfstakken en sectoren het meest worden beïnvloed door de recente olieprijsdalingen. Allereerst wordt de macro-economische context van de olieprijsdalingen geschetst.
Hierna worden de belangrijkste oliestromen in de Nederlandse economie gepresenteerd: van de import van ruwe aardolie en de verwerking, naar het aanbod van aardolieproducten en het gebruik. Na een olie-afhankelijkheidsanalyse per bedrijfstak en een internationale vergelijking eindigt het artikel met de consumptie van olieproducten door huishoudens.