Beschikbaar inkomen huishoudens sinds 2012 toegenomen

Thumbnail bij Publicatiereeks De Nederlandse Economie
In dit artikel wordt dieper ingegaan op de relatieve toename van het inkomen van huishoudens als aandeel in het nationaal inkomen tussen 2012 en 2015. Deze periode wordt vergeleken met 2009–2012.
Tussen 2001 en 2012 vloeide een steeds groter gedeelte van het netto beschikbaar nationaal inkomen naar bedrijven. Dit ging ten koste van het aandeel van huishoudens die in deze periode relatief minder profiteerden van de economische groei. Sinds 2012 neemt het aandeel van huishoudens in het netto beschikbaar nationaal inkomen weer toe. Dit komt vooral doordat er in deze periode meer zelfstandigen zijn bijgekomen en doordat er minder pensioen- en andere sociale premies werden betaald. Tegelijkertijd zagen bedrijven hun aandeel in het netto beschikbaar nationaal inkomen afnemen door dalende dividenden uit het buitenland.