Vertrouwen Nederlandse consumenten nader geanalyseerd

Het verschil in consumentenvertrouwen tussen jongeren en ouderen is sinds de start van de crisis in 2008 toegenomen. Jongeren zijn optimistischer geworden, terwijl ouderen juist pessimistischer zijn geworden. De Nederlandse consument heeft gemiddeld het op vijf na hoogste consumentenvertrouwen van de EU. Dit hoge consumentenvertrouwen komt vooral door een relatief hoge spaarverwachting.
In dit artikel worden verschillen in consumentenvertrouwen voor en na de crisis van 2008 naar diverse achtergrondkenmerken zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau ontleed. Er wordt onderzocht of er verschuivingen hebben plaatsgevonden in het consumentenvertrouwen tussen verschillende groepen respondenten. Daarnaast wordt gekeken bij welke groepen respondenten het verschil in het consumentenvertrouwen het grootst is voor en na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Centraal staat de vraag welk effect de crisis heeft gehad op het vertrouwen van
verschillende groepen consumenten.

Voorafgaand aan deze analyse wordt gekeken naar de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Ten slotte wordt onderzocht hoe het Nederlandse consumentenvertrouwen zich verhoudt tot dat van andere Europese lidstaten.