Zoekresultaten

77 resultaten voor keyword:voedingsmiddelenindustrie
77 resultaten voor keyword:voedingsmiddelenindustrie

Pagina 2 van 4

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2012 minder omzet geboekt dan in juli 2011. De verkopen in Nederland namen toe, aan het buitenland werd juist minder verkocht.

Artikelen

Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2012

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot...

Cijfers

Realisaties: Voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. Ook waren er meer verkochte en geproduceerde eenheden per gemiddelde werkdag.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in november 2012 de omzet licht zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag lagen onder...

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in april 2010 een omzetgroei vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in juli 2010 een lagere omzet en een kleiner omzetvolume.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in juli 2010 een lagere omzet en een kleiner omzetvolume. Per gemiddelde werkdag werd er echter wel meer geproduceerd.

Artikelen

Producten industrie bijna 13 procent duurder

De prijsstijging in de industrie is de afgelopen maanden fors opgelopen. De afzetprijzen waren in februari bijna 13 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Prijsstijging industrie iets groter

De afzetprijzen van de industrie lagen in juli 10 procent hoger dan in juli 2010. De prijsstijging is iets groter dan in juni, toen de ondernemers 9 procent meer voor hun producten rekenden. De...

Artikelen

Stijging afzetprijzen industrie even groot

De afzetprijzen van de industrie lagen in september bijna 10 procent hoger dan in september 2010. Daarmee was de prijsstijging even groot als in augustus.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in april toegenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam licht af.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In oktober 2011 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet behaald dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleef het omzetvolume vrijwel gelijk, de gemiddelde dagproductie nam echter...

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in december 2012 ruim 5 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume kleiner.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in april 2012 afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume en het productievolume per gemiddelde werkdag namen ook...

Artikelen

Achtergrondinformatie en handelsstromen (soja)

De sojaboon is een peulvrucht die groeit aan de sojaplant. De langwerpige peulen zijn met dons bedekt en bevatten één tot vier bonen. Door veredeling kan de van oorsprong subtropische plant in een...

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In oktober 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 11 procent meer omgezet dan in oktober 2012. De binnenlandse en buitenlandse omzet namen beide toe.

Artikelen
Artikelen

Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020

In het kader van aanvullend statistisch onderzoek heeft het CBS een jaarrapportage samengesteld voor de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). In dit...

Publicaties

Nederland en België grootste patatproducenten Europa

Nederland hoort bij de grootste producenten van bevroren aardappelproducten in Europa

Artikelen

Toelevering drankenindustrie aan horeca gehalveerd in 2020

De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. Dit komt neer op een krimp van 5,1 procent van de totale productie van de...

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juni 2010 meer omgezet en geproduceerd dan in juni 2009.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in maart 2010 een hogere omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was ook het productievolume groter.

Artikelen

Afzetprijzen voedingsindustrie fors hoger

Sinds medio 2006 zijn de afzetprijzen van de voedingsmiddelenindustrie voor de Nederlandse markt onafgebroken verhoogd.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie had in april 2010 een omzetgroei vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was ook het productievolume groter.

Artikelen