Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Net als voorgaande maanden heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie in juni 2012 minder omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag was kleiner en opnieuw zijn de producten duurder geworden vergeleken met vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2012)

Lagere omzet

In juni 2012 nam de omzet voor de voedings- en genotmiddelenindustrie met 7 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Juni telde een werkdag meer dan vorig jaar en ook de afzetprijs steeg. Dit had echter geen positief effect op de omzet. De afzet per gemiddelde werkdag nam ook af met ruim 14 procent.

De omzetdaling werd grotendeels veroorzaakt door de buitenlandse omzet. Buitenlandse afnemers zorgden voor een afname van bijna 13 procent, terwijl de binnenlandse omzet met ruim 1 procent afnam.

De subbranches voedingsmiddelenindustrie en de tabaksindustrie lieten een zelfde beeld zien. De totale omzet nam af met respectievelijk ruim 6 procent en bijna 30 procent. Ook hier was de buitenlandse omzet grotendeels verantwoordelijk voor de daling. De omzet van de subbranche drankenindustrie nam juist met ruim 5 procent toe. De binnenlandse omzet was hier met een toename van bijna 12 procent geheel verantwoordelijk voor.

In het tweede kwartaal van 2012 namen de verkopen in de voedings- en genotmiddelenindustrie met ruim 6 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Vooral in het buitenland werd minder verkocht, hier nam de omzet met 12 procent af.

Producten duurder

De afzetprijzen zijn in juni 2012 in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Sinds augustus 2010 stijgen de prijzen op de binnenlandse markt harder dan die op de buitenlandse markt. Producten op de binnenlandse markt werden in juni bijna 4 procent duurder terwijl die op de buitenlandse markt ruim 2,5 procent in prijs stegen.

De subbranches voedingsmiddelenindustrie en drankenindustrie laten dezelfde ontwikkelingen zien. De prijzen in deze branches stegen respectievelijk bijna 3 procent en bijna 3,5 procent. Ook hier stegen de prijzen op de binnenlandse markt harder dan die op de buitenlandse markt. In de subbranche tabaksindustrie stegen de prijzen bijna 7 procent. Hier stegen de prijzen op de buitenlandse markt juist harder dan die op de binnenlandse markt.

In het tweede kwartaal van 2012 stegen de prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 2,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Op de binnenlandse markt waren de producten bijna 3,5 procent duurder.

Productie neemt af

In juni 2012 was de productie per gemiddelde werkdag in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 2,5 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden.

In het tweede kwartaal van 2012 was de productie ruim 3,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het eerste kwartaal 2012 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie circa een half procent groter dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)