Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Net als in voorgaande maanden heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie in juni 2011 meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag was groter en opnieuw werden de producten duurder dan vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2011)

Omzet blijft toenemen

In juni 2011 nam de omzet voor de voedings- en genotmiddelenindustrie 8 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Juni telde twee werkdagen meer dan vorig jaar. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was groter. Dit en de met 9 procent gestegen afzetprijzen zijn verantwoordelijk voor de toegenomen omzet. De ontwikkeling van de omzet en de prijzen verschilde niet veel van de omzet- en prijsontwikkeling die voor de hele industrie gold.

De buitenlandse afnemers zorgden voor een toename van de omzet met 12 procent. Hiernaast stond een omzet toename van 4 procent voor het binnenland.

Waar de drankenindustrie een afname van de omzet liet zien, nam de omzet in de voedingsmiddelenindustrie net als voorgaande maanden toe.

In het tweede kwartaal van 2011 namen de verkopen ruim 12 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. Vooral in het buitenland werd meer verkocht, hier nam de omzet 15 procent toe.

Producten duurder

Sinds juni 2010 zijn de prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie met 9 procent gestegen. Producten die in het binnenland op de markt kwamen, werden 12 procent duurder. Klanten in het buitenland waren ruim 6 procent duurder uit.

Vooral de producten in de voedingsmiddelenindustrie stegen in juni in prijs vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In deze subbranche stegen de prijzen 10 procent. In het binnenland werden producten bijna 13 procent duurder, in het buitenland 7 procent.

De prijzen in de voedings- genotmiddelenbranche stegen in het tweede kwartaal met 11 procent in vergelijking met een jaar eerder. Op de binnenlandse markt waren de producten bijna 14 procent duurder.

Productie stabiel

Per werkdag in juni 2011 was de productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie vrijwel gelijk aan de productie in juni 2010. In het tweede kwartaal werd er ruim 1,5 procent meer geproduceerd.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. Deze afname was vrijwel even sterk als in het kwartaal ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)