Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in december 2010 hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzet- en productievolume waren per gemiddelde werkdag echter kleiner. Net als in de voorgaande maanden van 2010 steeg ook in december de afzetprijs.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet binnenland omlaag, omzet buitenland hoger

In december 2010 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 7 procent meer omgezet ten opzichte van december een jaar eerder. Vooral op de buitenlandse markt nam het bedrag aan verkopen sterk toe. In het binnenland nam de omzet juist af. Hogere afzetprijzen en een werkdag meer ten opzichte van het jaar ervoor droegen in december bij aan de toename van de omzet. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume van de branche 6 procent kleiner.

De omzettoename van de branche kwam in december volledig op conto van de onderliggende branche voedingsmiddelenindustrie. Hier was de omzet 12 procent hoger

In 2010 nam de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 1,5 procent toe ten opzichte van 2009. Deze groei kwam volledig voor rekening van hogere afzetprijzen. In het afgelopen jaar daalde het omzetvolume met circa 3 procent.

Afzetprijs stijgt

De prijzen van de producten van de voeding- en genotmiddelenindustrie stegen in december bijna 9 procent ten opzichte van voorgaand jaar. Producten ontwikkelden zich in eigen land gemiddeld sterker in prijs dan over de grens.

In het laatste kwartaal waren de producten circa 8 procent duurder dan in het laatste kwartaal van 2009. Over heel 2010 zijn de prijzen 5 procent gestegen.

Productie kleiner

In december 2010 was per dag de gemiddelde productie ruim 3 procent kleiner dan in december 2009. De branche boekte hiermee de sterkste krimp van de productie van afgelopen jaar.

De gemiddelde dagproductie lag in het vierde kwartaal bijna 1 procent onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2010 was er een toename van bijna 2 procent ten opzichte van 2009.

Volume bruto toegevoegde waarde iets groter

In het derde kwartaal was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie 0,7 procent groter dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Het is de vijfde kwartaalgroei op rij.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)