Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In mei 2011 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omgezet dan in mei vorig jaar. De hogere afzetprijzen en meer werkdagen hebben de omzet positief beïnvloed. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume kleiner. Het productievolume per gemiddelde werkdag bleef steken op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2011 was de bruto toegevoegde waarde kleiner.

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2011)

Omzet neemt toe

Voor de voedings- en genotmiddelenindustrie komt de omzet 14 procent hoger uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze omzetgroei was mede te danken aan de vier extra werkdagen ten opzichte van mei een jaar eerder. Daarnaast stegen de afzetprijzen flink. Per gemiddelde werkdag nam het omzetvolume af.

Vooral de waarde van de verkopen in het buitenland nam flink toe. Hier werd 17 procent meer verkocht. Binnen de landsgrenzen werd 11 procent meer omgezet.

Evenals de voorgaande maanden werd de omzetgroei werd voornamelijk veroorzaakt door een toename van de omzet in de voedingsmiddelenindustrie.

Prijzen stijgen

Afnemers betaalden in de meimaand van dit jaar 11 procent meer voor hun producten dan in dezelfde periode een jaar ervoor. Afnemers binnen Nederland telden 14 procent meer neer en afnemers over de grens bijna 8 procent.

In de voedingsmiddelenbranche stegen de prijzen met 12 procent, in de drankenindustrie met 5 procent terwijl in de genotsmiddelenindustrie de producten nauwelijks duurder werden.

Productie gelijk

In de voedings- en genotmiddelenindustrie is in mei 2011 per werkdag vrijwel evenveel geproduceerd als in mei 2010.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal bijna 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. Deze afname was vrijwel even sterk als in het kwartaal ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)